Przekraczamy granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Euroregion Pradzuad
Przekraczamy granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Euroregion Pradzuad

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Mas Rymarovsko

O nás

Sídlo LGD „Kraj dinosaurů“

LGD (LGD – Místní akční skupina – MAS) „Kraj dinosaurů“ je sdružení, které působí na území následujících 7 obcí opolského vojvodství: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice. Území Kraje dinosaurů se nachází v opolském vojvodství, na Opolské rovině, která je součásti Slezské nížiny, a celé je v povodí řeky Mała Panew a jejích přítoků.

Prioritou LGD je využití turistických a rekreačních předností zdejší oblasti, především pak paleontologických objevu v lokalitě Krasiejów, k vytvoření možností pro další rozvoj venkovských oblastí, aktivizaci místních venkovských komunit a povzbuzení společenských a hospodářských iniciativ. V souladu s vizí obsaženou v Místní strategii činnosti chceme, aby území LGD bylo dobrým místem k životu i k rozvíjení ekonomiky. Zdejší vesnice si doposud uchovaly svůj jedinečný charakter a estetiku, dál rozvíjí svojí atraktivitu a nabízí místní produkty. Chceme, aby obyvatelstvo si uchovávalo po léta kultivované tradice a dědictví. Při pohledu na otevřenost, pohostinnost a podnikavost místních lidí je nasnadě, aby bylo naše území maximálně turisticky využívané s plným zapojením místních specifických zdrojů, jako jsou paleontologické objevy, splavné toky pro kanoisty, cyklostezky, hutnická stezka nebo regionální jizby.

Zprávy


Projekt „Odkryj nasze tajemnice”

Przekraczamy granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Euroregion Pradzuad
Przekraczamy granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Euroregion Pradzuad

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Projekt "Odkryj nasze Tajemnice"
W ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Krainę Dinozaurów" w partnerstwie z MAS Rýmařovsko