Mas Rymarovsko

O nas

Siedziba LGD „Kraina Dinozaurów”

LGD „Kraina Dinozaurów” to stowarzyszenie działające na terenie 7 gmin województwa opolskiego : Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice. Teren Krainy Dinozaurów położony jest w województwie opolskim na Równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej i w całości położony jest w zlewni rzeki Małej Panwi i jej dopływów.


MAS Rymarovsko

Lokalna Grupa Działania Rýmařovská ops

Został założony na 23. 7. 2004 z udziałem przedstawicieli gmin i przedsiębiorców z mikroregionu Rymarovsko. Obecnie usługa Public Company z 15 przedstawicieli sektora publicznego, 5 przedstawicieli sektora non-profit i 22 przedstawicieli sektora prywatnego. Łącznie 43 partnerów.

W dniu 20. 4. 2015 została zatwierdzona przez założycieli poprawki firmy memorandum i stworzył oddział MAS Rýmařovská ops z ich ciał.

Aktualności


Projekt „Odkryj nasze tajemnice”

Przekraczamy granice 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Euroregion Pradzuad
Przekraczamy granice 2014-2020 i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Euroregion Pradzuad

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Projekt "Odkryj nasze Tajemnice"
W ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Krainę Dinozaurów" w partnerstwie z MAS Rýmařovsko